Açık Rıza Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ


Mehmet Ali Yazıcıoğlu (OHANNESBURGER veya "Şirket") olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz :


- Kimlik, iletişim, dijital iz gibi tüm kişisel verilerimin; tanıtım, pazarlama, promosyon, anket, çekiliş, hediye gönderimi, yarışma, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafıma genel ve özel teklifler sunulması, OHANNESBURGER tarafından ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla analiz çalışmaları yapılması ve bu amaçlarla tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesine ve aşağıda seçmiş olduğum iletişim kanalı/kanalları vasıtasıyla iletişime geçilmesine,


- Şirketinizin hizmetlerinden faydalandığı yurt içinde veya yurt dışında bulunan şubelere, bilgi teknolojileri ve teknik hizmet sağlayıcılarına vb. iş ortaklarına ve OHANNESBURGER politika ve prosedürlerine uyum sağlanması için yurt içinde veya yurt dışında bulunan şubelerine ve bakım, çözüm ve iş ortaklarına aktarılmasına,


- Şirket ile paylaşmam halinde özel nitelikli verilerden olan sağlık verilerimin Şirket’e ilettiğim şikâyetlerin değerlendirilmesi kapsamında işlenmesine,


bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi beyan ederim.