Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi1.Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması


- OHANNESBURGER Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.ohannesburger.com internet sitesinin sahibi, merkezi Bahçelievler Mah. 372. Sokak No:5/A Karabağlar / İZMİR adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicili’ne 002387 sicil numarası ile kayıtlı, Kadifekale Vergi Dairesi’ne 9450210815 vergi numarasıyla kayıtlı Mehmet Ali Yazıcıoğlu ile OHANNESBURGER'a ait www.ohannesburger.com.tr internet sitesine (“İnternet Sitesi”) internet sitesi, Android veya IOS uygulamaları (“Çevrimiçi Kanallar”) üzerinden üye olan kullanıcı ("Üye") arasında akdedilmiştir.


- Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurması veya sosyal medya ağları üyeliği aracılığıyla “Kayıt olmakla Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi 'ni onaylamış olursunuz.” seçeneğini tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir.


- Üye, Sözleşme’ye OHANNESBURGER İnternet Sitesi’ndeki “GİRİŞ” sekmesinden "GİRİŞ YAP veya KAYIT OL" seçeneği ile dilediği zaman erişebilecektir ve bir sureti e-posta yolu ile Üye’ye iletilecektir. Sözleşme OHANNESBURGER tarafından da ayrıca Üye ile olan sözleşmesel ilişkisi ve bu ilişkiye bağlı hukuki yükümlülükler devam ettiği sürece saklanacaktır.


- Bundan sonra OHANNESBURGER ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2. Sözleşme’nin Konusu


Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Çevrimiçi Kanallar’dan ürün sipariş verme, yararlanma ve İnternet Sitesi’ni kullanma şartlarının belirlenmesidir. Üye, Çevrimiçi Kanallar üzerinden sipariş vermesi halinde üyeliği tercih etmesinin müşteriye sağlayacağı (adresin ve ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi, istediği sipariş içeriğini tek tıkla tanımlama ve hızlı sipariş verilebilmesi ile sipariş geçmişinin kaydedilmesi gibi) avantajlardan yararlanacaktır.


3. Üyelik Bilgileri


- Her Üye, e-posta adresi ile kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur.


- Şifre sadece Üye’nin bilgisi dâhilindedir. Üye’nin şifresini unutması halinde OHANNESBURGER, talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve OHANNESBURGER şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.


- Üye, Çevrimiçi Kanallar’dan yararlanması için üye (kullanıcı) adı ve/veya şifresini başkası ile paylaşmamayı, başkasına kullandırmamayı ve bu bilgilerini güvenli bir şekilde saklamakla sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye şifresini güçlü bir karakter dizisinden oluşturmalıdır. Üye oluşturduğu şifresinin aynısını başka bir internet sitesinde kullanmamaya özen göstermelidir. Üye, üyelik şifresinin Üye’nin kendi kusuruyla başkalarının eline geçmesi, üyeliğin kötüye kullanılması veya suiistimal edilmesi, paylaşılan bilgilerin doğru ve güncel olmaması ve bunun gibi hallerde OHANNESBURGER tarafından üyeliğin iptal edilebileceği, üyeliğe ilişkin hakların geri alınabileceği ve tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. OHANNESBURGER’ın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


4. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri


- Üye, Çevrimiçi Kanallar’ı kullanırken mevzuat hükümleri ile Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.


- Üye, Sözleşme’yi kabul ederek 18 yaşından büyük olduğunu beyan etmektedir. Üye’nin 18 yaşından küçük olduğunun anlaşılması halinde Sözleşme bildirime gerek olmaksızın derhal fesih edilir ve üyelik iptal edilir. 18 yaşından büyük olduğunu beyan ederek sözleşme akdetmiş olan kişinin uğrayacağı herhangi bir zarardan OHANNESBURGER sorumlu tutulamayacaktır.


- Üye, Çevrimiçi Kanallar’da başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


- Üye, Çevrimiçi Kanallar’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.


- Üye, Çevrimiçi Kanallar’a üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu; üyelik bilgilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelirse bilgilerini güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


- Üye, üyelik bilgilerini güncellemek ya da üyelikten ayrılmak isterse üye profil sayfasından gerekli işlemleri yapabileceği gibi taleplerini info@ohannesburger.com adresi üzerinden yazılı olarak da iletebilecektir.


- Üye, başkalarına ait kişisel verileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı kabul eder. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.


- Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve OHANNESBURGER'ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.


5. OHANNESBURGER'ın Hak ve Yükümlülükleri


- Çevrimiçi Kanallar’da Üye tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’nin kendi kişisel fikir ve yorumları olup, bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur.


- Çevrimiçi Kanallar’ın tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları OHANNESBURGER'ın mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından OHANNESBURGER'ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.


- OHANNESBURGER tarafından Çevrimiçi Kanallar’ın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


- OHANNESBURGER;
(i) kullanıcılarına/müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek,

(iii) Çevrimiçi Kanallar’ın kullanımını kolaylaştırmak ve

(iv) hizmetlerini ve Çevrimiçi Kanallar’ın kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amaçlarıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez politikasına buradan ulaşabilirsiniz. Çerez kullanılmasına ilişkin tercihler tarayıcı ayarlarından değiştirilebilecektir. OHANNESBURGER Üye’nin Çevrimiçi Kanallar üzerinde yaptığı işlemlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


- OHANNESBURGER Çevrimiçi Kanallar vasıtasıyla üye olurken “KVKK uyarınca kişisel verilerim Açık Rıza Metni’nde belirtilen hususlar kapsamında işlenmesini ve aktarılmasını, ETK uyarınca tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğimi kabul ediyorum.” seçeneğini onaylayarak işaretlemiş olan Üye’ler seçtikleri iletişim kanalı (SMS, e-posta, çağrı) ile iletişime geçilmesine izin vermektedir. Kendisiyle ticari ileti gönderilmesi suretiyle iletişime geçilmesine izin veren Üye dilediği zaman bu iznini geri çekebilecektir.


- OHANNESBURGER Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile Çevrimiçi Kanallar’da yapacağı tüm değişiklik haklarını saklı tutar. Çevrimiçi Kanallar’da herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü Üye’ye aittir.


6. Kişisel Verilerin Korunması


- OHANNESBURGER faaliyetleri kapsamında Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca hazırlanan aydınlatma metnine İnternet Sitesine “GİRİŞ” seçeneğinin "GİRİŞ YAP veya KAYIT OL" kısmından erişilebileceği gibi İnternet Sitesi’nin en alt kısmında yer alan altından da erişim sağlanabilecektir.


- Üye’nin Çevrimiçi Kanallar’da yer alan verilerinin güvenliği için OHANNESBURGER tarafından gerekli teknik tedbirler alınmış olmakla birlikte, söz konusu veriler Üye’nin cihazı vasıtasıyla temin edildiği için ilgili verilerin Üye tarafından korunması ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin Üye’nin sorumluluğu bulunmaktadır.


7. Sözleşmenin Feshi


Üye profil sayfasından gerekli işlemleri yaparak ya da info@ohannesburger.com adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi feshederek üyeliğini dilediği zaman sona erdirebilir. Yazılı bildirimin OHANNESBURGER 'a ulaştığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde Sözleşme sona erer ve OHANNESBURGER Üyelik kaydını siler. Aynı şekilde OHANNESBURGER' da çeşitli nedenler ile üyelikleri askıya alabilir/sona erdirebilir.


8. Uygulanacak Hukuk veYetkiliMahkeme ve İcra Daireleri


Şikâyet ve itiraz konusunda başvurular Üye’nin veya ikametgâhının bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya yetkili Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

Sözleşme kapsamında Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözüm yeri olarak İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile hakem heyeti veya tüketici mahkemeleri görevli ve yetkili olacaktır.


9. Yürürlük


Sözleşme Üye’nin üye kayıt formunu doldurarak “KAYIT OL” butonuna tıklamasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.