Üyelik Ve Satış Sözleşmesi

OHANNESBURGER ÜYELİK VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflar ve Sözleşmenin Onaylanması


- İşbu OHANNESBURGER Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.ohannesburger.com internet sitesinin sahibi, merkezi Bahçelievler Mah. 372 Sok. No:5/A Karabağlar/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicili’ne 002387 sicil numarası ile kayıtlı, Kadifekale Vergi Dairesi’ne 9450210815 vergi numarasıyla kayıtlı Mehmet Ali Yazıcıoğlu ile www.ohannesburger.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.


- Üye, işbu Sözleşme’ye OHANNESBURGER İnternet Sitesi’ndeki “Hesabım” sekmesinden dilediği zaman erişebilecektir ve bir sureti e-posta yolu ile Üye’ye iletilecektir. Sözleşme OHANNESBURGER tarafından da ayrıca sınırsız süre ile saklanacaktır.


- Bundan sonra OHANNESBURGER ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir. “www.ohannesburger.com” kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.


Sipariş ve Ödeme


- OHANNESBURGER, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dahil olmak üzere, Sözleşme’nin şartlarının Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar.


- OHANNESBURGER, Üye’nin siparişini aldığını gecikmeksizin, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmak için doldurduğu üyelik formunda belirttiği e-mail adresine (“Üyenin E-mail Adresi”) gönderilen bir e-mail ile teyit eder.


- Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, Üyenin E-mail Adresi’ne OHANNESBURGER tarafından bu konuda bir e-mail gönderilmesi ile gerçekleşmiş sayılır. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin e-mail hesabındaki “istenmeyen e-mail (spam)” kutusuna düşmüş olmasından ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlardan OHANNESBURGER sorumlu değildir.


- OHANNESBURGER, sipariş verilmeden önce Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. Üye, siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak isterse “Alışverişe Devam Et” tuşuna tıklayarak ilgili değişiklileri yapabilir, ya da siparişini iptal etmek isterse, “Siparişi İptal Et” tuşuna tıklayarak ilgili siparişi iptal edebilir. Üye ayrıca, her bir sipariş öncesinde “Üyelik Bilgilerimi Güncelle” tuşuna tıklayarak, üyelik bilgilerinde (adres, telefon, vs.) değişiklik yapma imkânına sahiptir.


- Üyeler, OHANNESBURGER İnternet Sitesi’nden verdiği siparişin ücretini, İnternet Sitesi’nde sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.


Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


- Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.


- Üye, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


- Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.


- İnternet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin OHANNESBURGER ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. OHANNESBURGER'in, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


- Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.


- Üye’nin OHANNESBURGER İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple OHANNESBURGER'dan herhangi bir talepte bulunamaz ve OHANNESBURGER'ın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


- OHANNESBURGER, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.


- Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.


- İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve OHANNESBURGER'ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.


- İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları OHANNESBURGER'ın mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından OHANNESBURGER'ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.


- OHANNESBURGER tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


- OHANNESBURGER, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla;


(i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla, 

(ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla,

(iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve

(iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. OHANNESBURGER, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı işlemlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


OHANNESBURGER İnternet Sitesi’ne üye olurken “OhannesBurger kampanyalarından nasıl haberdar olmak istersiniz” sorusuna ‘E-posta, SMS veya Hepsi’ seçeneklerini seçmiş olan Üye’ler söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe OHANNESBURGER, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler.


Ürün Teslimatı

OHANNESBURGER tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, İnternet Sitesi sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple OHANNESBURGER'dan herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak OHANNESBURGER'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.


Sözleşmenin Feshi

OHANNESBURGER haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ise dilediği zaman info@ohannesburger.com adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin OHANNESBURGER'a ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve OHANNESBURGER Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.


Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.